top of page

ONDERSTEUNING

Staat u ook te popelen om Gods Koninkrijk te zien doorbreken in België?

Bundel dan respectievelijke krachten door een PARTNER te worden in:

  • Gebedsondersteuning

  • Morele steun

  • Communicatieve ondersteuning

  • Logistieke ondersteuning

  • Financiële ondersteuning op een maandelijkse basis


Door ons financieel te ondersteunen kunnen we ons richten op Gods roeping en bediening tot onze natie.


Samen grijpen we het Koninkrijk!


Bid en overweeg om samen te werken met ons.

DoorbraakPijlOndergrond

Morele & communicatieve ondersteuning

We horen graag van u!

Schrijf ons, bel ons of laat ons praten over een kop koffie.

Vriendschap is van vitaal belang voor ons!

Gebedsondersteuning

 

- Bid voor Zijn dagelijkse Aanwezigheid tot ons, die ons in staat stelt, om samen met Hem, Hem in uitnemendheid te vertegenwoordigen.

-- Bid voor meer 'arbeiders' voor discipelschap & het vaderen van deze natie.

Oliekruik

Financiële ondersteuning

Bent u bereid om te bidden en te overwegen deel uit te maken van ons team van bedieningspartners door het geven van een maandelijks bedrag?

Het zou geweldig zijn om meerdere partners te kennen die ons met een maandelijks vast bedrag willen ondersteunen. Ons totale bedrag is 2.500 € / maand voor het onderhoud van onze familie en missiewerk. Eenmalige donaties zijn ook welkom natuurlijk!

Onze bankrekeninggegevens zijn:

BE83 9794 3226 2115 (IBAN)

ARSP BE 22 (BIC)

 

Met vermelding van: 'Bedieningsgift FatheringBelgium'

bottom of page